© visit.brussels - Jean-Paul Rémy
              

Uitgebreide update van de gegevens op niet minder dan 10 thematische gebieden

In november zijn er vijf nieuwe tabellen en updates van meer dan honderd andere tabellen beschikbaar.

NIEUWE TABELLEN

 • Bestaansonzekerheid en Sociale Bijstand: in het subthema Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) geeft een nieuwe tabel het Aantal studenten dat een leefloon ontvangt weer, gerangschikt per leeftijdsgroep.
 • Milieu en Energie: onder Milieu en Maatschappij is er een nieuwe tabel, gebaseerd op de resultaten van de enquête ’Quality of Life in European Cities’ en een tabel over de Moestuinen die toegankelijk zijn vanuit de openbare ruimte.
 • Toerisme en Cultuur: in het subthema Toerisme geven twee tabellen het Aantal aankomsten en overnachtingen per gemeente in de hotels van het Gewest weer.

UPDATES

 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: in de Fiscale statistiek van de inkomens zijn de tabellen Totaal netto belastbaar inkomen en aantal aangiften, Gemiddeld en mediaan inkomen, Welvaartsindex en Totale belasting en samenstelling van de totale belasting aangevuld met de cijfers voor 2018 en de indicatoren voor dat thema zijn bijgewerkt in de Kerncijfers per gemeente.
 • Bestaansonzekerheid en Sociale Bijstand: in het subthema Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zijn de statistieken voor het jaar 2019 toegevoegd aan de tabellen Recht op maatschappelijke integratie, Leefloon, Installatiepremie in het kader van het recht op maatschappelijke integratie, Financiële hulp en Tussenkomst in de installatiekosten in het kader van maatschappelijke hulp. De indicator op basis van het Leefloon in de Kerncijfers per gemeente is ook bijgewerkt.
 • Gezondheid: de volgende tabellen werden geüpdatet: Aantal levend geboren kinderen en Levensverwachting in het subthema Geboortes, levensverwachting en sterfte en Aantal ziekenhuizen en andere gezondheidsfaciliteiten in het subthema Gezondheidszorg.
 • Jonge kinderen: in Kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen zijn alle tabellen bijgewerkt met de cijfers voor 2019, evenals de indicator voor dit thema in de Kerncijfers per gemeente.
 • Overheidsfinanciën: in het subthema Geconsolideerde financiën van de overheden zijn de tabellen Niet-financiële overheidsrekeningen (INR) en Brutoschuld (INR) geüpdatet.
 • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: in het subthema Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken zijn de gegevens per 1 januari 2020 toegevoegd in de tabellen Gebouwenpark, Woningbestand en Parkings, garages of overdekte standplaatsen.
 • Milieu en Energie: in Milieu en maatschappij is de tabel Beoordeling van de kwaliteit van het leefmilieu in de stad aangevuld met de statistieken voor 2019.
 • Mobiliteit en Vervoer: de gegevens van de subthema's Collectief en gedeeld vervoer, Goederenvervoer en Verplaatsingsgewoonten werden uitgebreid bijgewerkt voor alle vervoers- of verplaatsingswijzen die in aanmerking worden genomen.
 • Veiligheid: in Interventies van de DBDMH werd de tabel Aantal interventies naar soort tussenkomst bijgewerkt met de cijfers voor 2019.
 • Toerisme en Cultuur: in het subthema Toerisme zijn de resultaten van 2019 toegevoegd in de tabellen Hotelcapaciteit en Aantal overnachtingen.
  .