Cahiers van het BISA

In de Cahiers van het BISA worden kwantitatieve thematische analyses over het Brussels gewest aangeboden. Ze combineren een pedagogische voorstelling van de thema's met gedetailleerde beschrijvingen van de gebruikte methodes en de bekomen resultaten.