Cahiers van het BISA

In de Cahiers van het BISA worden kwantitatieve thematische analyses over het Brussels gewest aangeboden. Ze combineren een pedagogische voorstelling van de thema's met gedetailleerde beschrijvingen van de gebruikte methodes en de bekomen resultaten.

De Cahiers van het BISA worden in een papieren formaat en in een elektronische versie gepubliceerd. Indien u de papieren edities van deze publicatie zou willen bestellen, kunt u ons formulier gebruiken.