Focus van het BISA

De Focus van het BISA geeft op enkele pagina’s een stand van zaken over een werkthema van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. De grote thema’s en uitdagingen van de sociaaleconomische actualiteit van het Brussels gewest worden erin behandeld door middel van korte teksten geïllustreerd met grafieken, tabellen en/of kaarten.

De Focus van het BISA is een elektronische publicatie die bestemd is voor een ruim publiek.