Regionale economische vooruitzichten

In de Regionale economische vooruitzichten worden prognoses op middellange termijn gegeven betreffende de economische activiteit, de arbeidsmarkt, de inkomens van de huishoudens of de uitstoot van broeikasgassen voor elk van de drie Belgische gewesten. Deze prognoses zijn gebaseerd op het HERMREG-model dat door het BISA is ontwikkeld in samenwerking met zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers, onder coördinatie van het Federaal Planbureau.

Ze zijn beschikbaar in elektronische versie.