1. Astrid ROMAIN

  1. Aan te werven

   1. Werk & economie

    Bestudeerde thema’s: Economie, Arbeidsmarkt, Inkomens en uitgaven van de huishoudens, Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand, Onderzoek en technologie, Overheidsfinanciën.

    Amynah GANGJI
    Aina ASTUDILLO
    FERNANDEZ
    Dries CUYVERS
    Mattéo GODIN
    Roger KALENGA-MPALA
    Pierre-François
    MICHIELS
    Gwendoline MOREAU

    David MUNOZ HORTAL
    Pierre-Philippe
    TREUTENS
    Toon VERMEIR
    Pierre-François WILMOTTE

   2. Grondgebied & bevolking

    Bestudeerde thema’s: Bevolking, Gezondheid, Onderwijs, Jonge kinderen, Ruimtelijke Ordening en vastgoed, Milieu en Energie, Mobiliteit en Vervoer, Veiligheid, Toerisme en Cultuur, Verkiezingen.

    Xavier DEHAIBE
    Dieter DEMEY
    Thomas ERMANS
    Anne FRANKLIN
    Amandine HENRY
    Jean-Pierre HERMIA
    Saskia HIN
    Olivier POUPAERT
    Nils SCHNITZLER
    Morgane VAN LAETHEM
    Isaline WERTZ

   3. Evaluatie van het overheidsbeleid

    Deze cel draagt bij aan de uitvoering van de evaluaties van het overheidsbeleid die zijn toevertrouwd aan het BISA.

    Sabrine CIPRIANO
    Céline BRANDELEER
    Nathalie CLÉMENT
    Roger PONGI NYUBA

   4. Methodes & statistiek

    Deze cel biedt methodologische ondersteuning aan het BISA-personeel vooral bij de ontwikkeling van statistische instrumenten.

    Virginie MAGHE

   5. Vertegenwoordiging & statistische comités

    Deze cel beheert de communicatie en coördineert de werkzaamheden van de verschillende regionale comités.

    Richard BODSON
    Cécile DEVOS
    Arnaud TIGNOL