Arbeidsmarkt

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2022 - Focus van het BISA n°52

Kennis van het Nederlands: een bepalende factor voor de toegang tot werk voor Brusselaars?

Deze Focus, die tot stand is gekomen in samenwerking met het Federaal Planbureau, analyseert in welke mate de kennis van het Nederlands een invloed heeft op de arbeidsmarktintegratie van Franstalige Brusselse werkzoekenden.

2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

De regionale economische vooruitzichten 2022-2027 werden in juli 2022 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2022 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

Diagnose (3de editie)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van het BHG na de COVID-19-pandemie

Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In deze impactanalyse wordt nagegaan of het inschakelingscontract de begunstigden daadwerkelijk in staat stelt een vaste baan te vinden. Deze analyse wordt uitgevoerd met behulp van een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een dynamisch matchingmodel.

2022 - Focus van het BISA n°49

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen: hoe ver staat het Brussels Gewest?

Vrouwelijke werknemers die in het Brussels Gewest in de privémarktsector werken, verdienen gemiddeld 10% minder dan mannen.

Als we groepen werknemers met een meer homogeen profiel vergelijken, d.w.z. mannen en vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau, hetzelfde beroep, dezelfde leeftijdsgroep of hetzelfde arbeidsregime, dan blijft de loonkloof in de meeste groepen bestaan, maar er zijn uitzonderingen!

Lees meer over deze resultaten in de Focus van het BISA nr. 49.

Nieuws

Updates

Statistische update van de Verloning in de privésector

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Updates

5 thema's krijgen nieuwe cijfers

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van oktober 2022: inflatie blijft stijgen!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan.
(cc) Unsplash
Updates

Update van 4 thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 52: Kennis van het Nederlands, een bepalende factor voor toegang tot werk voor de Brusselaars?

Deze Focus, die tot stand is gekomen in samenwerking met het Federaal Planbureau, analyseert in welke mate de kennis van het Nederlands een invloed heeft op de arbeidsmarktintegratie van Franstalige B...
© perspective.brussels