Arbeidsmarkt

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Diagnose (3de editie)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van het BHG na de COVID-19-pandemie

Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In deze impactanalyse wordt nagegaan of het inschakelingscontract de begunstigden daadwerkelijk in staat stelt een vaste baan te vinden. Deze analyse wordt uitgevoerd met behulp van een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een dynamisch matchingmodel.

2022 - Focus van het BISA n°49

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen: hoe ver staat het Brussels Gewest?

Vrouwelijke werknemers die in het Brussels Gewest in de privémarktsector werken, verdienen gemiddeld 10% minder dan mannen.

Als we groepen werknemers met een meer homogeen profiel vergelijken, d.w.z. mannen en vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau, hetzelfde beroep, dezelfde leeftijdsgroep of hetzelfde arbeidsregime, dan blijft de loonkloof in de meeste groepen bestaan, maar er zijn uitzonderingen!

Lees meer over deze resultaten in de Focus van het BISA nr. 49.

Sociaal-economisch overzicht 2021

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2021 n°36

Conjunctuurbarometer

Herfst 2021 (enkel in elektronische versie)

Nieuws

Updates

Nieuwe statistieken over de pensioenen en updates in 5 andere thema’s

Publicatie in mei 2022 van de recentste beschikbare cijfers voor het Brussels Gewest in 6 van de thema’s die het BISA behandelt
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van april 2022: inflatie blijft stijgen!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
Updates

Statistische update binnen zeven thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest online
Publicaties

Publicatie van de Evaluaties van het BISA nr. 3: Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Slaagt het inschakelingscontract erin jonge werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan aan een baan te helpen? Een publicatie van het BISA en het Federaal Planbureau
(cc) Pixabay
Publicaties

Publicatie van Focus nr. 49: Gelijk loon voor mannen en vrouwen: hoe ver staat het Brussels Gewest?

Verdienen mannen meer dan vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? In de Focus nr. 49 maakt het BISA een eerste balans op van de situatie in het Brussels Gewest inzake de loonkloof
(cc) Pixabay