Arbeidsmarkt

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2021 - Focus van het BISA n°40

Tijdelijke werkloosheid Covid-19: de redenen van de langzamere herneming van het werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ten gevolge van de lockdown in het voorjaar van 2020 en de sluiting van veel bedrijven zijn de voorwaarden voor het toekennen van tijdelijke werkloosheid in België versoepeld en hebben bedrijven er massaal gebruik van gemaakt. Vanaf mei, met de versoepeling van gezondheidsmaatregelen, werd er steeds minder beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid. Maar loontrekkenden tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren minder talrijk om terug aan het werk te gaan.

Ontdek in Focus van het BISA nr. 40:

  • welke redenen verklaren een tragere herneming van het werk in het BHG;
  • welke sectoren maakten het meest gebruik van de maatregel;
  • welke bijzonderheden van het Brussels Gewest verklaren deze verschillende evolutie.

Diagnose (update)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis
2020 n°33

Conjunctuurbarometer

Speciale Covid-19-editie - Zomer 2020 (enkel in elektronische versie)
2020

Regionale economische vooruitzichten 2020-2025

De regionale economische vooruitzichten 2020-2025 werden in juli 2020 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2020 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

Diagnose

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis

Nieuws

Bijwerkingen

Nieuwe statistieken voor 4 thema's en bijgewerkte cijfers voor een 50-tal reeds gepubliceerde tabellen

Publicatie van de laatste beschikbare statistische gegevens voor het Brussels Gewest in acht thema's die door het BISA worden behandeld.
Photo by Michal Jarmoluk on Pixabay
Publicaties

Focus van het BISA nr. 40 - Tijdelijke werkloosheid Covid-19: de redenen van de langzamere herneming van het werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze Focus onderzoekt het gebruik van tijdelijke werkloosheid Covid-19 voor loontrekkenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Rue des Bouchers - Beenhouwersstraat - © visit.brussels - Jean-Paul Remy
Bijwerkingen

Vijf bijgewerkte thema's

Publicatie van de laatste beschikbare statistische gegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vijf thema's die door het BISA worden behandeld.
Photo by Vinicius Imbroisi on Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van januari staat online!

In twee pagina’s biedt het Conjunctuuroverzicht een algemeen overzicht van de huidige economische toestand van het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan.
Publicaties

De jobcreatie steeg in het Brussels Gewest tussen 2018 en 2019 met 9 %, maar in 2020 valt de instroom aan nieuwe werknemers in ondernemingen stil

Tussen 30 juni 2018 en 30 juni 2019 steeg het aantal arbeidsplaatsen voor loontrekkenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de nieuwe cijfers van Dynam-Reg met 5 278
Photo by Alex Vasey on Unsplash