Arbeidsmarkt

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Sociaaleconomisch overzicht 2021

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2021 n°36

Conjunctuurbarometer

Herfst 2021 (enkel in elektronische versie)
2021

Regionale economische vooruitzichten 2021-2026

De regionale economische vooruitzichten 2021-2026 werden in juli 2021 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2021 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2021 n°35

Conjunctuurbarometer

Speciale Covid-19-editie - Lente 2021 (enkel in elektronische versie)
2021 - Focus van het BISA n°40

Tijdelijke werkloosheid Covid-19: de redenen van de langzamere herneming van het werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ten gevolge van de lockdown in het voorjaar van 2020 en de sluiting van veel bedrijven zijn de voorwaarden voor het toekennen van tijdelijke werkloosheid in België versoepeld en hebben bedrijven er massaal gebruik van gemaakt. Vanaf mei, met de versoepeling van gezondheidsmaatregelen, werd er steeds minder beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid. Maar loontrekkenden tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren minder talrijk om terug aan het werk te gaan.

Ontdek in Focus van het BISA nr. 40:

  • welke redenen verklaren een tragere herneming van het werk in het BHG;
  • welke sectoren maakten het meest gebruik van de maatregel;
  • welke bijzonderheden van het Brussels Gewest verklaren deze verschillende evolutie.

Nieuws

Bijwerkingen

Update van de cijfers voor 4 thema’s

Publicatie van de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest in een twintigtal van de tabellen die het BISA verspreidt
(cc) Pixabay
Publicaties

Conjunctuurbarometer herfst 2021: Hoe staat de Brusselse economie ervoor na bijna twee jaar coronacrisis?

Hoe staat de Brusselse economie ervoor na bijna twee jaar Covid-19-crisis? Welke sectoren zijn erin geslaagd zich te herstellen?
Photo by Adrien Delforge on Unsplash
Publicaties

Het eerste nummer van het Sociaal-economisch overzicht is online

Deze nieuwe jaarlijkse publicatie van het BISA geeft een overzicht van de economische, sociale en ecologische toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Telewerken? Dit is mogelijk voor nauwelijks één op de twee werknemers in het Brussels Gewest

Door de gezondheidscrisis zijn meer werknemers, zowel in de privé- als in de publieke sector, overgeschakeld op telewerken. Welke werknemers kunnen telewerken?
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van oktober staat online!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan