Milieu en Energie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2024 - Focus van het BISA n°63

Publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Gewest: wat is het aanbod in 2023 en hoe is het geëvolueerd in 40 jaar?

Deze Focus beschrijft de huidige stand van zaken van de publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vergelijkt de situatie in 2023 met die in 1981.

Evaluatie van de impact van de sensibilisering en van de sancties inzake netheid in de openbare ruimte

Zijn sancties en sensibilisering inzake de netheid in de openbare ruimte effectief? Welke stappen zijn nodig voor een properder Gewest? Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en het Federaal Planbureau hebben deze vragen onderzocht.

Sociaal-economisch overzicht 2023

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2023 - Cahiers van het BISA n°11

De macrozones

Het BISA stelt een nieuwe statistisch indeling voor, die het Gewest verdeelt in 17 macrozones, elk met 50 000 tot 100 000 inwoners. Dit initiatief beoogt een kader te bieden voor ruimtelijke analyse op een intermediaire schaal tussen de wijken en het Gewest, waardoor een beter inzicht in het Brusselse grondgebied kan worden verkregen.

U kunt toegang krijgen tot de ruimtelijke dataset van de macrozones via de datastore van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2023

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

De regionale economische vooruitzichten 2023-2028 werden in juli 2023 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2023 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2023 - Focus van het BISA n°56

Is Brussel een groene stad?

We zien de jongste jaren veel studies over de groene ruimten. Maar gaan die verschillende studies wel over hetzelfde?

De Focus van het BISA nr. 56 buigt zich over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van verschillende vragen:

  • Wat wordt beschouwd als "groen" in de stad?
  • Hoe meet men het "groene karakter" van een stedelijk gebied?
  • Hoe zijn de groene ruimten verdeeld binnen het Gewest?

Sociaal-economisch overzicht 2022

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

De regionale economische vooruitzichten 2022-2027 werden in juli 2022 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2022 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuws

Updates

Statistische updates binnen zes thema’s

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Patty Brito on Unsplash
Updates

Vijf geactualiseerde thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 63 "Publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Gewest: wat is het aanbod in 2023 en hoe is het geëvolueerd in 40 jaar? ”

Deze Focus beschrijft de huidige stand van zaken van de publiek toegankelijke groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vergelijkt de situatie in 2023 met die in 1981
Photo by Lucas De Haas on Unsplash
Updates

Nieuwe statistieken over gebruik van ICT en bijgewerkte gegevens in 8 thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
© Pixabay
Updates

5 thema's bijgewerkt

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay