1 011 ha

verontreinigde bodems zijn tussen 2005 en 2022 in Brussel herbestemd

In de stad kan de bodem verontreinigd zijn door industrieel afval, slecht beheerd afval, pesticiden, lekkende riolen of regenputten... Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een beleid voor de sanering van verontreinigde terreinen ingevoerd.

Tussen 2005 en 2022 zijn 1 651 percelen, goed voor in totaal 1 011 hectare, na behandeling herbestemd. De werken hebben in totaal bijna 500 miljoen euro gekost. De meest gebruikte technieken waren het afgraven van vervuilde grond en het oppompen van grondwater.

Ontdek meer statistieken op de themapagina Milieu en Energie van de website van het BISA.