74

inrichtingen voor huisdieren zijn erkend in het Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 74 inrichtingen erkend door het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

Personen die een huisdier wensen aan te kopen of te adopteren, kunnen dat doen in elk van deze erkende inrichtingen voor dieren, behalve in inrichtingen die uitsluitend als dierenpension actief zijn.

U vindt de lijst van de erkende inrichtingen voor dieren op https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=BEA_002.


Bron: Leefmilieu Brussel