Bevolking

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Diagnose (update)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis

Diagnose

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis
2020 - Focus van het BISA n°34

Demografische barometer 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 overschreed de Brusselse bevolking de grens van 1,2 miljoen inwoners. De Focus van het BISA n°34 analyseert de factoren die deze demografische evolutie van het gewest verklaren en traceert naar aanleiding van het 30-jarige bestaan haar evolutie sinds 1989.

2019 - Focus van het BISA n°32

Brusselse huishoudens en de auto

Autobezit ligt aan de basis van automobiliteit. Wie beschikt er over een auto in het Brussels Gewest? En hoe verschilt het autobezit volgens de kenmerken van de huishoudens? Om deze vragen te beantwoorden, wordt in deze Focus een balans opgemaakt van het autobezit van de Brusselse huishoudens.

2018 - Focus van het BISA n°28

Demografische barometer 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2017 was er een toename van de Brusselse bevolking met 7 000 inwoners. De Focus van het BISA nr. 28 analyseert de evolutie van het sterftecijfer, het geboortecijfer en de migraties in het Brussels gewest in een poging een verklaring te bieden voor deze gematigde groei. Ook de geslachtsstructuur van de Brusselse bevolking wordt er bestudeerd.

2018 - Cahiers van het BISA n°8

Kennisstromen in innovatieve bedrijven: het Brussels innovatiesysteem

Innovatie is cruciaal voor de economische groei van een gewest. Ze steunt met name op de kennis die de bedrijven uitwisselen met andere actoren. Het Cahier van het BISA nr. 8 werpt een licht op de kennisstromen bij Brusselse innovatieve bedrijven.

Nieuws

Bijwerkingen

Wijkmonitoring: 2 geactualiseerde subthema's

Evolutie van de bevolking en Fiscaal inkomen bijgewerkt
© visit.brussels
Bijwerkingen

Actualisering van de cijfers voor 6 thema’s

In oktober 2020 zijn de cijfers van 42 tabellen bijgewerkt.
Photo by Lucian Alexe on Unsplash
Bijwerkingen

Maandelijkse update van de gegevens: nieuw in 8 thema's

In september zijn de cijfers van 90 tabellen bijgewerkt.
Photo by Daniel von Appen on Unsplash
Bijwerkingen

Updates van de statistieken Bevolking, Inkomens en uitgaven van de huishoudens, Arbeidsmarkt en Economie

In augustus 2020 zijn de cijfers van 38 tabellen bijgewerkt.
Photo by Dean Moriarty on Pixabay
Bijwerkingen

Update van 5 thema's

In juli worden 5 tabellen aanvullend uitgewerkt en worden de cijfers van 45 andere bijgewerkt.