Bevolking

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2021 - Focus van het BISA n°43

Demografische barometer 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 is de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met bijna 10 000 inwoners toegenomen. Welke demografische factoren verklaren deze jaarlijkse evolutie? In welke wijken is de bevolking het meest toegenomen?

De antwoorden op deze vragen, alsook enkele analyses over de waarschijnlijke impact van de pandemie op de Brusselse bevolking kunt u ontdekken in de Focus van het BISA nr. 43.

2021 - Focus van het BISA n°41

Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau

De afgelopen jaren zijn de inkomens globaal genomen minder sterk gestegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de twee andere gewesten van het land. Bij nader toezien blijkt dat ze niet in alle Brusselse wijken op dezelfde manier zijn geëvolueerd. In welke wijken zijn de inkomens het sterkst gestegen? Zijn de inkomensverschillen tussen de wijken kleiner of groter geworden?

Wil u het antwoord op deze vragen weten? Lees dan de Focus nr. 41 van het BISA “Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau"

Diagnose (update)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis

Diagnose

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis
2020 - Focus van het BISA n°34

Demografische barometer 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 overschreed de Brusselse bevolking de grens van 1,2 miljoen inwoners. De Focus van het BISA n°34 analyseert de factoren die deze demografische evolutie van het gewest verklaren en traceert naar aanleiding van het 30-jarige bestaan haar evolutie sinds 1989.

2019 - Focus van het BISA n°32

Brusselse huishoudens en de auto

Autobezit ligt aan de basis van automobiliteit. Wie beschikt er over een auto in het Brussels Gewest? En hoe verschilt het autobezit volgens de kenmerken van de huishoudens? Om deze vragen te beantwoorden, wordt in deze Focus een balans opgemaakt van het autobezit van de Brusselse huishoudens.

Nieuws

Publicaties

Focus van het BISA nr. 43: Demografische barometer 2020

De demografische barometer 2020 bestudeert de evolutie van de Brusselse bevolking in 2019 en buigt zich over de impact die de COVID-19-pandemie er mogelijk op heeft.
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Focus van het BISA nr. 41: Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau

De afgelopen jaren zijn de inkomens globaal genomen minder sterk gestegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de twee andere gewesten van het land. Bij nader toezien blijkt dat ze niet in all...
Photo by Josh Appel on Unsplash
Publicaties

De Mini-Bru 2021 is uit!

Zoals elk jaar geeft de Mini-Bru een overzicht van de kerncijfers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in tal van domeinen.
© visit.brussels - Jean Paul Remy
Bijwerkingen

Nieuwe statistieken voor 4 thema's en bijgewerkte cijfers voor een 50-tal reeds gepubliceerde tabellen

Publicatie van de laatste beschikbare statistische gegevens voor het Brussels Gewest in acht thema's die door het BISA worden behandeld.
Photo by Michal Jarmoluk on Pixabay
Bijwerkingen

Wijkmonitoring: 2 geactualiseerde subthema's

Evolutie van de bevolking en Fiscaal inkomen bijgewerkt
© visit.brussels