Bevolking

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2020 - Focus van het BISA n°34

Demografische barometer 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 overschreed de Brusselse bevolking de grens van 1,2 miljoen inwoners. De Focus van het BISA n°34 analyseert de factoren die deze demografische evolutie van het gewest verklaren en traceert naar aanleiding van het 30-jarige bestaan haar evolutie sinds 1989.

2019 - Focus van het BISA n°32

Brusselse huishoudens en de auto

Autobezit ligt aan de basis van automobiliteit. Wie beschikt er over een auto in het Brussels Gewest? En hoe verschilt het autobezit volgens de kenmerken van de huishoudens? Om deze vragen te beantwoorden, wordt in deze Focus een balans opgemaakt van het autobezit van de Brusselse huishoudens.

2018 - Focus van het BISA n°28

Demografische barometer 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2017 was er een toename van de Brusselse bevolking met 7 000 inwoners. De Focus van het BISA nr. 28 analyseert de evolutie van het sterftecijfer, het geboortecijfer en de migraties in het Brussels gewest in een poging een verklaring te bieden voor deze gematigde groei. Ook de geslachtsstructuur van de Brusselse bevolking wordt er bestudeerd.

2018 - Cahiers van het BISA n°8

Kennisstromen in innovatieve bedrijven: het Brussels innovatiesysteem

Innovatie is cruciaal voor de economische groei van een gewest. Ze steunt met name op de kennis die de bedrijven uitwisselen met andere actoren. Het Cahier van het BISA nr. 8 werpt een licht op de kennisstromen bij Brusselse innovatieve bedrijven.

De gevolgen van het VSCB voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de GGC

Op 1 januari 2013 is het Europees Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB) in werking getreden. De Evaluatie van het BISA nr. 2 presenteert de resultaten van de kwalitatieve evaluatie van de effecten van het VSCB op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de GGC voor de periode 2014-2017. Het analyseert met name de gevolgen van de uitvoering van de begrotingscomponent en de coördinatie van het overheidsbeleid waarin het VSCB voorziet.

2018 - Focus van het BISA n°27

De nieuwe inwoners van de Brusselse wijken

De Focus van het BISA nr. 27 stelt u de nieuwe inwoners van het Brussels Gewest voor en analyseert deze dynamiek ook op het niveau van de wijken.

Nieuws

Bijwerkingen

Actualisering van de cijfers voor 6 thema’s

In oktober 2020 zijn de cijfers van 42 tabellen bijgewerkt.
Photo by Lucian Alexe on Unsplash
Bijwerkingen

Maandelijkse update van de gegevens: nieuw in 8 thema's

In september zijn de cijfers van 90 tabellen bijgewerkt.
Photo by Daniel von Appen on Unsplash
Bijwerkingen

Updates van de statistieken Bevolking, Inkomens en uitgaven van de huishoudens, Arbeidsmarkt en Economie

In augustus 2020 zijn de cijfers van 38 tabellen bijgewerkt.
Photo by Dean Moriarty on Pixabay
Bijwerkingen

Update van 5 thema's

In juli worden 5 tabellen aanvullend uitgewerkt en worden de cijfers van 45 andere bijgewerkt.
Bijwerkingen

5 thema's krijgen nieuwe cijfers

In de maand juni zijn 10 nieuwe tabellen en updates van een veertigtal andere beschikbaar
Photo by Ashes Sitoula on Unsplash