Bevolking

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2021 - Focus van het BISA n°46

Demografische barometer 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19-pandemie, die ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trof.

De pandemie was alomtegenwoordig in de media, maar hoe is de bevolking van het Gewest in deze periode werkelijk geëvolueerd? Heeft de pandemie een einde gemaakt aan de onafgebroken bevolkingsgroei sinds 1996? Wat waren de gevolgen van de gezondheidscrisis voor het sterftecijfer in het BHG? Hoe heeft ze de migratiestromen in het Gewest beïnvloed? De Focus van het BISA nr. 46 beantwoordt deze vragen.

2021 - Focus van het BISA n°43

Demografische barometer 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 is de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met bijna 10 000 inwoners toegenomen. Welke demografische factoren verklaren deze jaarlijkse evolutie? In welke wijken is de bevolking het meest toegenomen?

De antwoorden op deze vragen, alsook enkele analyses over de waarschijnlijke impact van de pandemie op de Brusselse bevolking kunt u ontdekken in de Focus van het BISA nr. 43.

2021 - Focus van het BISA n°41

Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau

De afgelopen jaren zijn de inkomens globaal genomen minder sterk gestegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de twee andere gewesten van het land. Bij nader toezien blijkt dat ze niet in alle Brusselse wijken op dezelfde manier zijn geëvolueerd. In welke wijken zijn de inkomens het sterkst gestegen? Zijn de inkomensverschillen tussen de wijken kleiner of groter geworden?

Wil u het antwoord op deze vragen weten? Lees dan de Focus van het BISA nr. 41.

Diagnose (update)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis

Diagnose

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis
2020 - Focus van het BISA n°34

Demografische barometer 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 overschreed de Brusselse bevolking de grens van 1,2 miljoen inwoners. De Focus van het BISA nr. 34 analyseert de factoren die deze demografische evolutie van het gewest verklaren en traceert naar aanleiding van het 30-jarige bestaan haar evolutie sinds 1989.

Nieuws

Bijwerkingen

Nieuwe gegevens in 2 thema's

Publicatie door het BISA van de recentste beschikbare cijfers voor het Brussels Gewest in de thema's Leeftijdsstructuur, Loop van de bevolking en Sociale woningen.
Photo by Danial Kalbasi on Unsplash
Publicaties

De Demografische barometer 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is uit!

Deze editie bestudeert de impact van de Covid-19-pandemie op de evolutie van de bevolking in het Brussels Gewest in het jaar 2020. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19-pandemie, ...
Bijwerkingen

7 thema's krijgen nieuwe cijfers

Publicatie in september 2021 van de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest in ruim 75 tabellen van diegene die door het BISA worden verspreid.
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Focus van het BISA nr. 43: Demografische barometer 2020

De demografische barometer 2020 bestudeert de evolutie van de Brusselse bevolking in 2019 en buigt zich over de impact die de COVID-19-pandemie er mogelijk op heeft.
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Focus van het BISA nr. 41: Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau

De afgelopen jaren zijn de inkomens globaal genomen minder sterk gestegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de twee andere gewesten van het land. Bij nader toezien blijkt dat ze niet in all...
Photo by Josh Appel on Unsplash