Bevolking

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2023 - Focus van het BISA n°59

Inkomens en intergewestelijke migraties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De middenklasse behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een grote uitdaging voor de Brusselse beleidsmakers. Hoewel het vertrek of de komst van inwoners een impact heeft op de belastinginkomsten van het Gewest, is er weinig bekend over de socio-economische situatie van deze intergewestelijke migranten. Wat is de impact van de intergewestelijke migraties op het totale belastbaar inkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wat is het profiel van de Brusselse nieuwkomers of vertrekkers?

Focus van het BISA nr. 59 geeft antwoorden op deze vragen

2023 - Focus van het BISA n°58

Demografische barometer 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2020 werd de evolutie van de bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk beïnvloed door de COVID-19-crisis. Hoe is de Brusselse bevolking geëvolueerd in 2021? Bevond het sterftecijfer zich weer op het niveau van vóór de pandemie? Hoe zit het met de intensiteit van de internationale migratie, die door de sluitingen van de grenzen sterk was gedaald? Werden de interne migraties uiteindelijk beïnvloed na de pandemie?

De Focus van het BISA nr. 58 maakt de balans op van de situatie en beantwoordt deze vragen.
 

Sociaal-economisch overzicht 2022

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Diagnose (3de editie)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van het BHG na de COVID-19-pandemie

Sociaal-economisch overzicht 2021

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2021 - Focus van het BISA n°46

Demografische barometer 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19-pandemie, die ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trof.

De pandemie was alomtegenwoordig in de media, maar hoe is de bevolking van het Gewest in deze periode werkelijk geëvolueerd? Heeft de pandemie een einde gemaakt aan de onafgebroken bevolkingsgroei sinds 1996? Wat waren de gevolgen van de gezondheidscrisis voor het sterftecijfer in het BHG? Hoe heeft ze de migratiestromen in het Gewest beïnvloed? De Focus van het BISA nr. 46 beantwoordt deze vragen.

2021 - Focus van het BISA n°43

Demografische barometer 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2019 is de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met bijna 10 000 inwoners toegenomen. Welke demografische factoren verklaren deze jaarlijkse evolutie? In welke wijken is de bevolking het meest toegenomen?

De antwoorden op deze vragen, alsook enkele analyses over de waarschijnlijke impact van de pandemie op de Brusselse bevolking kunt u ontdekken in de Focus van het BISA nr. 43.

2021 - Focus van het BISA n°41

Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau

De afgelopen jaren zijn de inkomens globaal genomen minder sterk gestegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de twee andere gewesten van het land. Bij nader toezien blijkt dat ze niet in alle Brusselse wijken op dezelfde manier zijn geëvolueerd. In welke wijken zijn de inkomens het sterkst gestegen? Zijn de inkomensverschillen tussen de wijken kleiner of groter geworden?

Wil u het antwoord op deze vragen weten? Lees dan de Focus van het BISA nr. 41.

Nieuws

Updates

Uitgebreide updates van 8 thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Daniel Sone on Unsplash
Publicaties

Publicatie van Focus nr. 59: Inkomens en intergewestelijke migraties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse analyseert in deze Focus het inkomensniveau van de personen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten of zich er vestigen
(cc) Unsplash
Publicaties

Publicatie van de Focus nr. 58: Demografische barometer 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Focus van het BISA nr. 58 maakt de balans op van de evolutie van de bevolking in het Brussels Gewest in 2021
(cc) Pixabay
In de kijker

In de kijker: Stabilisatie van de Brusselse bevolking

Sinds eind jaren 1990 is de bevolking van Brussel voortdurend toegenomen, zij het met wisselende snelheden.
Photo by Maria Lupan on Unsplash
Updates

Bijgewerkte gegevens in 6 thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay