Economie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2023

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

De regionale economische vooruitzichten 2023-2028 werden in juli 2023 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2023 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

Regionale rekeningen

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2018-2021
2023 - Cahiers van het BISA n°10

Hoe met succes een spending review uitvoeren?

Spending reviews of uitgaventoetsingen zijn diepgaande analyses van de overheidsuitgaven met als doel alternatieve scenario's (of hervormingsopties) voor de onderzochte uitgaven voor te stellen die in het begrotingsproces kunnen worden opgenomen.

In welke context zijn spending reviews in Europa en elders ontstaan? Wat zijn de stappen van een spending review? Wat zijn de goede bestuurspraktijken? Op al die vragen geeft dit Cahier van het BISA een antwoord.

Sociaal-economisch overzicht 2022

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2022 n°37

Conjunctuurbarometer

Herfst 2022 (enkel in elektronische versie)

Nieuws

Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van juli 2023: gunstige investerings- en omzetgroei, maar arbeidsmarkt verzwakt

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
Photo by Jonas Leupe on Unsplash
Publicaties

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

Het Federaal Planbureau heeft zonet in samenwerking met het BISA en de statistische instellingen van de twee andere gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten 2023-2028 gepubliceerd
Photo by Micheile Henderson on Unsplash
Updates

Uitgebreide updates van 8 thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Daniel Sone on Unsplash
Publicaties

Conjunctuurbarometer lente 2023: Hoe is het gesteld met de economische activiteit en de arbeidsmarkt in het gewest in een bewogen jaar getekend door de Russische inval en stijgende prijzen?

De Conjunctuurbarometer voor de lente van 2023 is gepubliceerd! Ontdek de analyse van de belangrijkste conjuncturele evoluties van de economische activiteit en van de arbeidsmarkt van het Brussels Hoo...
(cc) Pixabay
Updates

Update van de cijfers voor 4 thema’s

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Jason Goodman on Unsplash