Economie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Regionale rekeningen

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2018-2021
2023 - Cahiers van het BISA n°10

Hoe met succes een spending review uitvoeren?

Spending reviews of uitgaventoetsingen zijn diepgaande analyses van de overheidsuitgaven met als doel alternatieve scenario's (of hervormingsopties) voor de onderzochte uitgaven voor te stellen die in het begrotingsproces kunnen worden opgenomen.

In welke context zijn spending reviews in Europa en elders ontstaan? Wat zijn de stappen van een spending review? Wat zijn de goede bestuurspraktijken? Op al die vragen geeft dit Cahier van het BISA een antwoord.

Sociaal-economisch overzicht 2022

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2022 n°37

Conjunctuurbarometer

Herfst 2022 (enkel in elektronische versie)
2022 - Focus van het BISA n°54

De gevolgen van de migratie van Belgische ondernemingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze Focus van het BISA biedt een objectieve kijk op dit fenomeen, dat vaak het onderwerp is van publieke debatten. Wat is bedrijfsmigratie? Welke bedrijven migreren? Om welke gemeenten gaat het? En welke gevolgen heeft dat voor het Brussels Gewest? Allemaal vragen waarop Focus nr. 54 van het BISA een antwoord geeft.

2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

De regionale economische vooruitzichten 2022-2027 werden in juli 2022 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2022 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuws

Updates

Update van de cijfers voor 4 thema’s

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Jason Goodman on Unsplash
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van april 2023: een sterke daling van de inflatie doet het vertrouwen van de Brusselaars sterk toenemen

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
(cc) Unsplash
Publicaties

Brusselse uitvoer herstelt in 2021

Zopas verscheen de publicatie "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2018-2021". Deze publicatie biedt inzicht in de handel tussen Brussel en het buitenland
(cc) Pixabay
Updates

Maandelijkse update: nieuwe informatie over de begunstigden van een leefloon en van het recht op sociale bijstand en over het park voor de productie van groene stroom

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Nuno Marques on Unsplash
Publicaties

Het Cahier van het BISA nr. 10 legt de "spending reviews" uit

Op verzoek van de Europese Commissie heeft het BHG spending reviews in de begrotingscyclus opgenomen. Maar hoe wordt een spending review met succes uitgevoerd?
(cc) Pexels