Economie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Regionale rekeningen

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2009-2017
2020

Regionale economische vooruitzichten 2020-2025

De regionale economische vooruitzichten 2020-2025 werden in juli 2020 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2020 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2020 - Focus van het BISA n°35

De invloed van Brusselse grote ondernemingen reikt over de gewestgrenzen heen

Het BHG had in 2017 verhoudingsgewijs meer grote ondernemingen op zijn grondgebied dan de andere gewesten. Wat is het dat hen aantrekt om zich in het BHG te vestigen?

Deze Focus nr. 35 analyseert de kenmerken van de grote ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in het Brusselse Gewest hebben gevestigd en onderzoekt de invloed van deze kleine ondernemingsgroep op het Vlaams en Waals Gewest.

2019

Regionale economische vooruitzichten 2019-2024

De regionale economische vooruitzichten 2019-2024 werden in juli 2019 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2019 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2019 - Focus van het BISA n°31

Welke ondernemingen maken gebruik van de Brusselse financiële instrumenten?

Tussen 2014 en 2016 maakten 4 575 ondernemingen gebruik van de verschillende financiële instrumenten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt, en dit voor een totaalbedrag van 162 miljoen euro. De Focus van het BISA nr. 31 analyseert het gedrag en de kenmerken van de ondernemingen die financiële steun kregen.

Nieuws

Publicaties

Nieuwe publicatie Brusselse in- en uitvoer

De regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten is zopas verschenen voor de periode 2009-2017. Deze publicatie biedt inzicht in de handel van Brusselse bedrijven met he...
Photo by Michael Gaida on Pixabay
Bijwerkingen

Update van 5 thema's

In juli worden 5 tabellen aanvullend uitgewerkt en worden de cijfers van 45 andere bijgewerkt.
Publicaties

Regionale economische vooruitzichten 2020-2025

Het Federaal Planbureau heeft in samenwerking met het BISA en de statistische instituten van de twee andere Gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten gepubliceerd voor 2020-2025.
Photo by Şahin Yeşilyaprak on Unsplash
Publicaties

De invloed van Brusselse grote ondernemingen reikt over de gewestgrenzen heen

Grote ondernemingen spelen een belangrijke rol in de creatie van toegevoegde waarde, leveren een sterke bijdrage aan de export en stellen veel werknemers tewerk.
Photo by Dane Deaner on Unsplash
Bijwerkingen

Nieuws binnen 7 thema's

In april zijn 3 nieuwe statistische tabellen toegevoegd en zijn in 72 andere tabellen bijgewerkte cijfers opgenomen.
Photo by Javier Trueba on Unsplash