Economie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Sociaal-economisch overzicht 2022

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2022 n°37

Conjunctuurbarometer

Herfst 2022 (enkel in elektronische versie)
2022 - Focus van het BISA n°54

De gevolgen van de migratie van Belgische ondernemingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze Focus van het BISA biedt een objectieve kijk op dit fenomeen, dat vaak het onderwerp is van publieke debatten. Wat is bedrijfsmigratie? Welke bedrijven migreren? Om welke gemeenten gaat het? En welke gevolgen heeft dat voor het Brussels Gewest? Allemaal vragen waarop Focus nr. 54 van het BISA een antwoord geeft.

2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

De regionale economische vooruitzichten 2022-2027 werden in juli 2022 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2022 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2022 - Focus van het BISA n°51

De Brusselse economische activiteit in het licht van de energiecrisis

De energiecrisis en de daaruit voortvloeiende stijging van de energieprijzen staan al enkele maanden centraal in de actualiteit. Na een energieportret van de Belgische en Brusselse economie te hebben geschetst, buigt Focus van het BISA nr. 51 zich over de problematiek aan de hand van twee vragen:

  • Is de Brusselse economische activiteit even gevoelig voor de stijgende energieprijzen als de activiteit in de rest van het land?
  • Welke economische activiteiten in Brussel worden het meest getroffen door de stijgende energieprijzen?

Diagnose (3de editie)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van het BHG na de COVID-19-pandemie

Regionale rekeningen

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2018-2020

Nieuws

Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van januari 2023: de Brusselse economie vertraagt, maar een piek in inflatie lijkt bereikt

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
(cc) Unsplash
Updates

Nieuwigheid in Technologie en bijgewerkte cijfers in 7 thema's

In deze laatste maand van 2022 zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Sociaal-economisch overzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2022 is uit

De nieuwe editie van het Sociaal-economisch overzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat nu online. Het schetst een beeld van de economische, sociale en milieusituatie van het Gewest op basi...
(cc) Unsplash
Publicaties

Conjunctuurbarometer herfst 2022: Hoe staat de Brusselse economie ervoor in een bewogen jaar gekenmerkt door de Russische inval en stijgende prijzen?

De Conjunctuurbarometer voor de herfst van 2022 is gepubliceerd! Ontdek de analyse van de belangrijkste conjuncturele evoluties van de economische activiteit en van de arbeidsmarkt van het BHG geduren...
(cc) Pixabay
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 55: Welke ondernemingen vestigen zich in of verlaten het BHG?

In deze Focus van het BISA vindt u meer informatie over ondernemingen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten of ernaar verhuizen.