Economie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

De regionale economische vooruitzichten 2022-2027 werden in juli 2022 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2022 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2022 - Focus van het BISA n°51

De Brusselse economische activiteit in het licht van de energiecrisis

De energiecrisis en de daaruit voortvloeiende stijging van de energieprijzen staan al enkele maanden centraal in de actualiteit. Na een energieportret van de Belgische en Brusselse economie te hebben geschetst, buigt Focus van het BISA nr. 51 zich over de problematiek aan de hand van twee vragen:

  • Is de Brusselse economische activiteit even gevoelig voor de stijgende energieprijzen als de activiteit in de rest van het land?
  • Welke economische activiteiten in Brussel worden het meest getroffen door de stijgende energieprijzen?

Diagnose (3de editie)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van het BHG na de COVID-19-pandemie

Nieuws

Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van juli 2022: inflatie blijft oplopen!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
(cc) Unsplash
Publicaties

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

Het Federaal Planbureau heeft zonet in samenwerking met het BISA en de statistische instellingen van de twee andere gewesten de nieuwe regionale economische vooruitzichten 2022-2027 gepubliceerd
(cc) Pixabay
Publicaties

Publicatie van Focus nr. 51: de Brusselse economische activiteit in het licht van de energiecrisis

Hoe wordt de Brusselse economie getroffen door de stijgende energieprijzen? Welke sectoren worden het hardst getroffen? Focus van het BISA nr. 51 geeft antwoorden op deze vragen
(cc) Pixabay
Updates

Nieuwe statistieken over de pensioenen en updates in 5 andere thema’s

Publicatie in mei 2022 van de recentste beschikbare cijfers voor het Brussels Gewest in 6 van de thema’s die het BISA behandelt
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van april 2022: inflatie blijft stijgen!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan