Economie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Sociaaleconomisch overzicht 2021

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2021 n°36

Conjunctuurbarometer

Herfst 2021 (enkel in elektronische versie)
2021

Regionale economische vooruitzichten 2021-2026

De regionale economische vooruitzichten 2021-2026 werden in juli 2021 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2021 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2021 - Focus van het BISA n°44

Prijzen van appartementen in het Brussels Gewest: de kloof tussen oost en west wordt groter

Deze Focus bestudeert de evolutie van de prijzen van de appartementen in de verschillende Brusselse gemeenten tussen 1995 en 2020. Hij onderzoekt het ontstaan van de ruimtelijke kloof tussen het oosten en het westen van het kanaal.

Uit de laatste rangschikking van de Brusselse gemeenten volgens de verkoopprijs van de appartementen in 2020 komt een duidelijke vaststelling naar voren: alle gemeenten ten westen van het kanaal staan op de laatste plaatsen. Sinds wanneer kan men spreken van een prijskloof tussen de gemeenten ten oosten en ten westen van het kanaal? Hoe evolueren de prijzen tussen en binnen deze twee zones? De Focus van het BISA nr. 44 beantwoordt deze vragen.
 

2021 n°35

Conjunctuurbarometer

Speciale Covid-19-editie - Lente 2021 (enkel in elektronische versie)

Regionale rekeningen

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2016-2019
2021 - Focus van het BISA n°41

Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau

De afgelopen jaren zijn de inkomens globaal genomen minder sterk gestegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de twee andere gewesten van het land. Bij nader toezien blijkt dat ze niet in alle Brusselse wijken op dezelfde manier zijn geëvolueerd. In welke wijken zijn de inkomens het sterkst gestegen? Zijn de inkomensverschillen tussen de wijken kleiner of groter geworden?

Wil u het antwoord op deze vragen weten? Lees dan de Focus van het BISA nr. 41.

Nieuws

Bijwerkingen

Update van de cijfers voor 4 thema’s

Publicatie van de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest in een twintigtal van de tabellen die het BISA verspreidt
(cc) Pixabay
Publicaties

Conjunctuurbarometer herfst 2021: Hoe staat de Brusselse economie ervoor na bijna twee jaar coronacrisis?

Hoe staat de Brusselse economie ervoor na bijna twee jaar Covid-19-crisis? Welke sectoren zijn erin geslaagd zich te herstellen?
Photo by Adrien Delforge on Unsplash
Publicaties

Het eerste nummer van het Sociaal-economisch overzicht is online

Deze nieuwe jaarlijkse publicatie van het BISA geeft een overzicht van de economische, sociale en ecologische toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Publicaties

Telewerken? Dit is mogelijk voor nauwelijks één op de twee werknemers in het Brussels Gewest

Door de gezondheidscrisis zijn meer werknemers, zowel in de privé- als in de publieke sector, overgeschakeld op telewerken. Welke werknemers kunnen telewerken?
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van oktober staat online!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan