Economie

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

Regionale rekeningen

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2016-2019
2021 - Focus van het BISA n°41

Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau

De afgelopen jaren zijn de inkomens globaal genomen minder sterk gestegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de twee andere gewesten van het land. Bij nader toezien blijkt dat ze niet in alle Brusselse wijken op dezelfde manier zijn geëvolueerd. In welke wijken zijn de inkomens het sterkst gestegen? Zijn de inkomensverschillen tussen de wijken kleiner of groter geworden?

Wil u het antwoord op deze vragen weten? Lees dan de Focus nr. 41 van het BISA “Recente evolutie van de inkomens in Brussel op wijkniveau"

2021 - Focus van het BISA n°40

Tijdelijke werkloosheid Covid-19: de redenen van de langzamere herneming van het werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ten gevolge van de lockdown in het voorjaar van 2020 en de sluiting van veel bedrijven zijn de voorwaarden voor het toekennen van tijdelijke werkloosheid in België versoepeld en hebben bedrijven er massaal gebruik van gemaakt. Vanaf mei, met de versoepeling van gezondheidsmaatregelen, werd er steeds minder beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid. Maar loontrekkenden tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren minder talrijk om terug aan het werk te gaan.

Ontdek in Focus van het BISA nr. 40:

  • welke redenen verklaren een tragere herneming van het werk in het BHG;
  • welke sectoren maakten het meest gebruik van de maatregel;
  • welke bijzonderheden van het Brussels Gewest verklaren deze verschillende evolutie.

Diagnose (update)

Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis

Nieuws

Bijwerkingen

Follow-up van de evolutie van de klimatologische omstandigheden gedurende bijna 40 jaar en bijgewerkte cijfers voor 5 andere thema's

Publicatie van de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest in 6 thema's die door het BISA worden behandeld.
(cc) Pixabay
Bijwerkingen

Update van de consumentenenquête met de gegevens van april 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van april staat online!

In twee pagina’s biedt het Conjunctuuroverzicht een algemeen overzicht van de huidige economische toestand van het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan.
Publicaties

Brusselse uitvoer groeit fors in 2019

Zopas verscheen de publicatie "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2016-2019". Deze publicatie biedt inzicht in de handel van Brusselse bedrijven met het buite...
Photo by Jaroslaw Bialik on Pixabay
Bijwerkingen

Update van de consumentenenquête met de gegevens van maart 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren
Photo by Jordan Nix on Unsplash