Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Publicaties

Focus 47 van het BISA is nu beschikbaar!

In deze Focus maken we een stand van zaken op van de betaalbare kinderopvang in kwetsbare wijken in het Brussels Gewest
(cc) Pixabay
Publicaties

De Demografische barometer 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is uit!

Deze editie bestudeert de impact van de Covid-19-pandemie op de evolutie van de bevolking in het Brussels Gewest in het jaar 2020. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19-pandemie, ...
Bijwerkingen

7 thema's krijgen nieuwe cijfers

Publicatie in september 2021 van de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest in ruim 75 tabellen van diegene die door het BISA worden verspreid.
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Bijwerkingen

Update van de consumentenenquête met de gegevens van september 2021

Sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn aan deze enquête twee vragen toegevoegd om de kwetsbaarheid van Brussels huishoudens ten aanzien van de crisis te evalueren
(cc) Pixabay

Laatste publicaties

2021 - Focus van het BISA n°47

Betaalbare kinderopvang in kwetsbare wijken in het Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan er twee soorten van kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen: 

  • de voorzieningen die vrij hun tarieven mogen bepalen en die over het algemeen duurder zijn;
  • de voorzieningen waarvan de kosten gekoppeld zijn aan het gezinsinkomen.

Zijn deze laatste, die financieel meer toegankelijk zijn, gelegen in de wijken van het Gewest die er het meeste nood aan hebben? Met andere woorden: in de wijken waar de sociaaleconomische context het meest kwetsbaar is? De Focus van het BISA nr. 47 beantwoordt deze vraag.
 

2021

Regionale economische vooruitzichten 2021-2026

De regionale economische vooruitzichten 2021-2026 werden in juli 2021 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2021 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2021 n°35

Conjunctuurbarometer

Speciale Covid-19-editie - Lente 2021 (enkel in elektronische versie)