Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Bijwerkingen

Nieuwe gegevens in 2 thema's

Publicatie door het BISA van de recentste beschikbare cijfers voor het Brussels Gewest in de thema's Leeftijdsstructuur, Loop van de bevolking en Sociale woningen.
Photo by Danial Kalbasi on Unsplash
Publicaties

Publicatie van Focus nr. 48: Zijn er in 2030 genoeg plaatsen in de Brusselse scholen?

Hoeveel leerlingen zullen tegen 2030 onderwijs volgen in de Brusselse scholen? Zullen er voldoende plaatsen zijn om ze allemaal onderwijs te laten volgen? De Focus nr. 48 gaat dieper in op deze vraag.
Photo by Piron Guillaume on Unsplash
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van oktober staat online!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een algemeen beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
Bijwerkingen

Vier bijgewerkte thema's

Publicatie van de recentste beschikbare statistische gegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor vier thema's die door het BISA worden behandeld
Institutions européennes - Europese instellingen - (cc) Perspective

Laatste publicaties

2021 - Focus van het BISA n°48

Zullen er in 2030 genoeg plaatsen zijn in de Brusselse scholen?

Het aantal leerlingen in het kleuteronderwijs in Brussel daalt al enkele jaren en men verwacht dat het basisonderwijs dezelfde trend zal volgen. Anderzijds zal het aantal leerlingen in het secundair onderwijs tegen 2029-2030 sterk toenemen.

Wat zijn de uitdagingen voor het creëren van schoolplaatsen voor het Brusselse Gewest? Zijn er voldoende geplande plaatsen in de Brusselse scholen om deze nieuwe leerlingen op te vangen?

Ontdek de antwoorden op deze vragen in de Focus van het BISA nr. 48.

2021

Regionale economische vooruitzichten 2021-2026

De regionale economische vooruitzichten 2021-2026 werden in juli 2021 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2021 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2021 n°35

Conjunctuurbarometer

Speciale Covid-19-editie - Lente 2021 (enkel in elektronische versie)