Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

Updates

Statistische update van de Verloning in de privésector

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Publicaties

Publicatie van de Focus van het BISA nr. 55: Welke ondernemingen vestigen zich in of verlaten het BHG?

In deze Focus van het BISA vindt u meer informatie over ondernemingen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten of ernaar verhuizen.
Updates

5 thema's krijgen nieuwe cijfers

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van oktober 2022: inflatie blijft stijgen!

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan.
(cc) Unsplash

Laatste publicaties

2022 - Focus van het BISA n°55

Welke ondernemingen vestigen zich in of verlaten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Het vertrek van ondernemingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt regelmatig in de actualiteit en wordt vaak voorgesteld als een vlucht. Hoe belangrijk is het fenomeen echter in werkelijkheid? Focus nr. 55 van het BISA analyseert in detail de ondernemingen die zich vestigen in of vertrekken uit het Gewest.

2022 - Focus van het BISA n°54

De gevolgen van de migratie van Belgische ondernemingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze Focus van het BISA biedt een objectieve kijk op dit fenomeen, dat vaak het onderwerp is van publieke debatten. Wat is bedrijfsmigratie? Welke bedrijven migreren? Om welke gemeenten gaat het? En welke gevolgen heeft dat voor het Brussels Gewest? Allemaal vragen waarop Focus nr. 54 van het BISA een antwoord geeft.

2022

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027

De regionale economische vooruitzichten 2022-2027 werden in juli 2022 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2022 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.