Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
van perspective.brussels verzamelt, produceert en verspreidt statistieken over het Brussels Gewest. Het BISA voert ook sociaal-economische analyses uit en evalueert het overheidsbeleid.

Wist je dat?

Nieuws

In de kijker

Hittegolven in Ukkel tussen 1901 en 2023: de jaren 2010 en 2020 zetten nieuwe records neer...

Hittegolven komen de laatste jaren vaker voor en maken deel uit van een warmer klimaat
(cc) Pixabay
Updates

5 bijgewerkte thema’s

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
(cc) Pixabay
Updates

Maandelijkse update van de gegevens: nieuwe informatie over Verkeersveiligheid en Toerisme

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Wim Torbeyns on Unsplash
Publicaties

Het Conjunctuuroverzicht van juli 2023: gunstige investerings- en omzetgroei, maar arbeidsmarkt verzwakt

Het Conjunctuuroverzicht geeft op twee bladzijden een beeld van de huidige economische situatie in het Brussels Gewest en de recente evolutie ervan
Photo by Jonas Leupe on Unsplash

Laatste publicaties

2023

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

De regionale economische vooruitzichten 2023-2028 werden in juli 2023 gepubliceerd. Ze vertrekken vanuit de nationale vooruitzichten die het Federale Planbureau in juni 2023 heeft voorgesteld. De regionale projecties op middellange termijn omvatten de volgende gebieden: macro-economische en sectorale evoluties, arbeidsmarkt, inkomens van de huishoudens, overheidsfinanciën en de uitstoot van broeikasgassen.

2023 - Focus van het BISA n°60

Digitalisering van de economie en de maatschappij: waar staan we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een "smart city" worden? Waar staat het Gewest op het vlak van de digitalisering? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het land en tot andere Europese landen?

De Focus van het BISA nr. 60 antwoordt op deze vragen door verschillende uitdagingen van de digitalisering te onderzoeken.