Jonge kinderen

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2021 - Focus van het BISA n°47

Betaalbare kinderopvang in kwetsbare wijken in het Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan er twee soorten van kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen: 

  • de voorzieningen die vrij hun tarieven mogen bepalen en die over het algemeen duurder zijn;
  • de voorzieningen waarvan de kosten gekoppeld zijn aan het gezinsinkomen.

Zijn deze laatste, die financieel meer toegankelijk zijn, gelegen in de wijken van het Gewest die er het meeste nood aan hebben? Met andere woorden: in de wijken waar de sociaaleconomische context het meest kwetsbaar is? De Focus van het BISA nr. 47 beantwoordt deze vraag.
 

2020 - Focus van het BISA n°38

Kinderopvang in het Brussels Gewest: waar zijn de tekorten?

Meer dan een derde van de Brusselse kinderen onder de drie jaar kan een plaats vinden in een kinderopvang. Het Gewest voldoet aan de Barcelona-norm die is vastgelegd door de Europese Commissie. Maar hoe zit het op het niveau van de gemeenten en de wijken?

In deze Focus ontdekt u dat de situatie niet homogeen is tussen de gemeenten. De studie benadrukt waar de noden aan kinderopvang het grootst zijn en probeert te achterhalen hoeveel plaatsen voor jonge kinderen moeten worden gecreëerd in de formele kinderopvang om aan de beleidsnormen te voldoen.

Nieuws

Updates

Uitgebreide updates van 8 thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de meest recente beschikbare statistieken voor het Brussels Gewest online
Photo by Daniel Sone on Unsplash
Publicaties

De Mini-Bru 2023 is uit!

Wilt u in één oogopslag de recentste kerncijfers over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontdekken? De Mini-Bru 2023 vertelt u meer over het Gewest en zijn belangrijkste spelers
Photo by Tobias Reich on Unsplash
Publicaties

De Mini-Bru 2022 is uit!

Wilt u in één oogopslag de recentste kerncijfers over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontdekken?
© visit.brussels - Jean-Paul Remy
Updates

Update van de cijfers voor 4 thema’s

Publicatie van de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest in een twintigtal van de tabellen die het BISA verspreidt
(cc) Pixabay
Publicaties

Focus 47 van het BISA is nu beschikbaar!

In deze Focus maken we een stand van zaken op van de betaalbare kinderopvang in kwetsbare wijken in het Brussels Gewest
(cc) Pixabay