© Pixabay
              

Nieuwe statistieken over gebruik van ICT en bijgewerkte gegevens in 8 thema's

NIEUWIGHEDEN

 • Onderzoek en technologie: in het subthema Technologie werden de tabellen over Gebruik van ICT door de huishoudens en de individuen aangevuld met het Aandeel van de individuen die:
  • toestellen hebben gebruikt om op internet te gaan, 
  • e-government hebben gebruikt,
  • ten minste digitale basisvaardigheden hebben.
    

UPDATES

Op de website van het BISA
 

 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: in het subthema Regionale rekeningen werden de gegevens voor 2022 toegevoegd en de cijfers voor de periode 2018-2020 herzien.
 • Gezondheid: in het subthema Geboortes, levensverwachting en sterfte werden het Aantal levend geboren kinderen volgens de duur van de zwangerschap, het Aantal levend geboren kinderen volgens de leeftijd van de moeder en alle tabellen over Sterfte geactualiseerd met de statistieken voor 2021. Update van het Aantal diabetespatiënten met de gegevens van 2022 en de Dekkingsgraad van de opsporing van baarmoederhalskanker met de cijfers van 2021 in het subthema Gezondheidstoestand en medische praktijken.
 • Jonge kinderen: alle tabellen over het Aantal kinderopvangvoorzieningen en aantal plaatsen zijn aangevuld met de statistieken voor 2022 in Kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen.
 • Arbeidsmarkt: in het subthema Werkloosheid werden de tabellen over Niet-werkende werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Actiris) bijgewerkt met de gegevens voor 2023. Toevoeging van de cijfers voor 2022 aan de tabellen van de Regionale Rekeningen in Binnenlandse werkgelegenheid en de resultaten van 2021 voor het gedeelte Arbeidsvolume in Kenmerken van de tewerkstelling. En in Inkomen uit arbeid is de tabel over de Loonmassa bijgewerkt aan de hand van de statistieken voor 2022.
 • Economie: in het subthema Economische activiteit werden de tabellen Bbp en Toegevoegde waarde bijgewerkt met de gegevens voor 2022 en die over Investeringen met cijfers voor 2021.
 • Onderzoek en technologie: update van de tabellen over Gebruik van ICT door de huishoudens en de individuen met de resultaten voor 2023 in het subthema Technologie.
 • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: in het subthema Bodembezetting werden de statistieken voor 2023 toegevoegd voor de Kadastrale percelen, evenals de gegevens per 31/12/2022 in Sociale woningen.
 • Milieu en Energie: in het subthema Leefmilieu en grondgebied werden de cijfers over het Klimaat geactualiseerd met de gegevens voor 2023, de Mogelijk verontreinigde en verontreinigde percelen met de resultaten van de inventaris van de bodemtoestand per 1 februari 2024 en de Groene ruimten beschermd door natuurwetgeving met de gegevens per 1 februari 2024. In Milieu en maatschappij werden de trends gepubliceerd die naar voren komen uit de Enquête "Quality of life in European cities" van 2023. En in het subthema Energie, werden de statistieken geactualiseerd over het Productiepark groene stroom met de gegevens voor 2023.
  .

Op de website van de Wijkmonitoring
 

 • Bevolking: de gegevens voor 2022 werden toegevoegd aan alle indicatoren van het thema.
 • Arbeidsmarkt: werden geactualiseerd voor de periode 2019-2021: de Activiteitsgraad, de Werkgelegenheidsgraad en het Aandeel van de loontrekkenden in de werkende bevolking in het subthema Beroepsbevolking en arbeid, alsook de Werkloosheidsgraad in het subthema Werkloosheid.
 • Mobiliteit: aan het subthema Openbaar vervoer werd een nieuwe indicator toegevoegd over Regionale toegankelijkheid met openbaar vervoer met cijfers voor 2015 en 2021.