Conjunctuuroverzicht

Dankzij het Conjunctuuroverzicht van het BISA kunnen de huidige economische situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de recente evolutie ervan in één oogopslag worden beoordeeld dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van alle sociaaleconomische indicatoren (economische activiteit, arbeidsmarkt en maatschappelijke dienstverlening).

Het wordt driemaandelijks bijgewerkt en is beschikbaar in elektronisch formaat.

Let op: De conjuncturele interpretatie van enkele indicatoren (bv. het aantal faillissementen) moet momenteel met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Deze geven nog steeds niet de werkelijke omvang van de economische schok van de Covid-19-crisis weer vanwege de huidige ondersteunende maatregelen.