Mobiliteit en Vervoer

Wist je dat?

Linked Content

Publicaties

2023 - Cahiers van het BISA n°9

Welke invloed heeft de stedelijke omgeving op het autobezit in het Brussels Gewest?

In Brussel worden de gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid en betere verbindingen met het openbaar vervoer gekenmerkt door een lagere motorisering van de gezinnen die er wonen. Welke invloed hebben factoren als de afstand woon-werkverkeer, het sociaaleconomisch en sociaaldemografisch profiel van de huishoudens, en de firmawagens?

Cahier nr. 9 van het BISA geeft antwoorden op deze vragen.

Sociaal-economisch overzicht 2022

Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2019 - Focus van het BISA n°32

Brusselse huishoudens en de auto

Autobezit ligt aan de basis van automobiliteit. Wie beschikt er over een auto in het Brussels Gewest? En hoe verschilt het autobezit volgens de kenmerken van de huishoudens? Om deze vragen te beantwoorden, wordt in deze Focus een balans opgemaakt van het autobezit van de Brusselse huishoudens.

Nieuws

Publicaties

De Mini-Bru 2023 is uit!

Wilt u in één oogopslag de recentste kerncijfers over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontdekken? De Mini-Bru 2023 vertelt u meer over het Gewest en zijn belangrijkste spelers
Photo by Tobias Reich on Unsplash
Publicaties

Cahier van het BISA nr. 9 is verschenen – Welke invloed heeft de stedelijke omgeving op het autobezit in het Brussels Gewest?

Dit nummer van ‘Cahiers van het BISA’ analyseert de invloed van de stedelijke omgeving op het autobezit van de gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(cc) Unsplash
Publicaties

Het Sociaal-economisch overzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2022 is uit

De nieuwe editie van het Sociaal-economisch overzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat nu online. Het schetst een beeld van de economische, sociale en milieusituatie van het Gewest op basi...
(cc) Unsplash
Publicaties

Publicatie van de Focus nr. 53 van het BISA: Waar zijn de auto's in Brussel en de nabije rand?

In de meest recente Focus van het BISA wordt een geografie van het autobezit van de huishoudens in Brussel en de nabije rand besproken
Photo by Satyam Kapoor on Unsplash
Updates

Statistische update binnen zeven thema's

Zoals elke laatste donderdag van de maand zet het BISA de recentste statistische gegevens voor het Brussels Gewest online