(cc) Unsplash
              

Nieuwe statistieken om de technologische activiteiten beter te kunnen meten en bijgewerkte cijfers in 7 andere thema’s

NIEUW

 • Onderzoek en technologie: in Technologie behandelen nieuwe tabellen de Bruto toegevoegde waarde, de Totale werkgelegenheid en het Arbeidsvolume van de werknemers in de ICT-producerende sectoren enerzijds, en in de verwerkende industrie en de technologiediensten anderzijds.

UPDATES

 • Bevolking: alle tabellen zijn bijgewerkt met de gegevens voor 2021 in Huishoudens.
  In Loop van de bevolking zijn de statistieken over de Internationale migraties geactualiseerd met de cijfers voor het jaar 2020, en zijn die voor de jaren 2011 tot 2019 herzien.
 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: in Fiscale statistiek van de inkomens, bijwerking van de tabellen over het Totaal netto belastbaar inkomen en aantal aangiften, het Gemiddeld inkomen, de Welvaartsindex en de Totale belasting en samenstelling met de gegevens van 2019, alsook alle tabellen van de Huishoudbudgetenquête met de cijfers van 2020.
 • Bestaansonzekerheid en sociale bijstand: in Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) zijn alle tabellen bijgewerkt met de statistieken voor 2020, en zijn die over de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de Verhoogde tussenkomst in het kader van de verplichte ziektekostenverzekering aangevuld met de gegevens voor 2021 in Andere vormen van sociale bijstand.
 • Gezondheid: toevoeging van het jaar 2020 aan de tabel Levensverwachting, en van de resultaten voor het jaar 2018 aan de tabel Aantal overlijdens volgens de oorspronkelijke doodsoorzaak in Geboortes, levensverwachting en sterfte. Publicatie van de cijfers voor 2021 in de tabellen over Aantal ziekenhuizen en bedden en van de cijfers voor 2020 voor Aantal beoefenaars van een gezondheidszorgberoep, paramedisch beroep en geestelijke gezondheidsberoep binnen Aanbod van gezondheidszorg en huisvestingsaanbod voor ouderen.
 • Arbeidsmarkt: in Binnenlandse werkgelegenheid, bijwerking van de tabellen over de Regionale tewerkstellingsdynamiek (Dynam-Reg) met statistieken van de bewegingen tussen juni 2019 en juni 2020.
 • Onderzoek en technologie: bijwerking van alle tabellen met de gegevens voor 2019 of 2020 in Onderzoek en ontwikkeling, alsook die over Loontrekkende tewerkstelling en lokale vestigingseenheden (RSZ) in Technologie.
 • Overheidsfinanciën: in Geconsolideerde financiën van de overheden, herziening van de cijfers voor de jaren 2018 tot 2020 voor de tabellen van de Niet-financiële overheidsrekeningen (INR), alsook voor die van de Brutoschuld.
 • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: toevoeging van het jaar 2021 in de tabellen over de Kadastrale percelen in Bodembezetting.