9 090

Brusselse loontrekkenden erbij op 1 jaar tijd tussen 2020 en 2021

Op 31 december 2021 waren 341.008 Brusselaars tewerkgesteld als loontrekkende. Dit zijn er 9.090 meer dan een jaar eerder (+2,7 %).

Procentueel is deze stijging groter bij de Brusselaars dan bij de inwoners van het Vlaams (+1,4 %) en het Waals Gewest (+2,0 %).

Het aantal Brusselse werknemers ligt nu ook terug hoger dan voor de COVID-19-crisis (335 721 op 31 december 2019).

Het arbeidsvolume (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) van de loontrekkende Brusselaars ligt terug op hetzelfde niveau als 31 december 2019, na een forse daling tijdens de COVID-19-crisis.
 
Meer informatie over de Brusselse werknemers vindt u in het subthema "Werkende beroepsbevolking".