9 %

van de Brusselse huishoudens is, in het licht van de coronacrisis, financieel uiterst kwetsbaar

In oktober 2020 is 9 % van de Brusselse huishoudens financieel extreem kwetsbaar in het licht van de coronacrisis.

Deze huishoudens verwachten minstens 10 % van hun inkomen te verliezen door de crisis en beschikken maar over voldoende middelen om maximaal 3 maanden in hun levensonderhoud te voorzien. Voor België in zijn geheel ligt dat cijfer iets lager: 7 % van de huishoudens is uiterst kwetsbaar door deze crisis.

Zie het subthema 'Conjunctuur' voor meer informatie en statistieken.