99 %

van de werknemers van ambassades en consulaten op Belgisch grondgebied werken in Brussel

Op 31 december 2020 werken in België 7 675 mensen voor een ambassade of consulaat die een vreemd land vertegenwoordigen. Daarvan werken er 7 609 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De meeste van deze mensen die in Brussel werken zijn diplomaten (72 %). De overigen zijn administratief en technisch personeel (19 %), dienstpersoneel (9 %), of consuls (1 %).

Er zijn geen ambassades buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar wel consulaten. Op 31 december 2020 werkten 66 personen voor een buitenlands consulaat in Vlaanderen (35 personen) of Wallonië (31 personen). Meer dan de helft van deze mensen zijn consuls.

Deze statistieken zijn afkomstig van de gegevens van de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken, die het BISA verzamelt om statistieken op te stellen over de internationale tewerkstelling in België.

Zie het subthema "Binnenlandse werkgelegenheid" voor meer informatie over de internationale tewerkstelling.


Bron: FOD Buitenlandse Zaken, berekeningen BISA