3

Brusselse gemeenten bereiken drempel van 2,5% personeel met een handicap

De ordonnantie van 2 februari 2017 legt de lokale overheden (gemeentebesturen) een quotum op van 2,5% van de banen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap.

Op 30 juni 2018 haalden slechts 3 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit quotum. Het ging om de gemeenten Sint-Joost-ten-Node (4,82%), Oudergem (2,99%) en Sint-Lambrechts-Woluwe (2,53%). Merk op dat de gemeente Brussel-Stad in absolute cijfers 77 personen met een handicap tewerkstelt, wat overeenstemt met bijna een derde van al deze personen tewerkgesteld bij de gemeentebesturen.

Raadpleeg het thema ‘Arbeidsmarkt’ voor meer statistieken.

Bron : local.brussels - Verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap in de gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.