30 %

van de Brusselse huishoudens had moeite om rond te komen in 2021

30 % van de gezinnen wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaven aan dat ze het moeilijk of zelfs zeer moeilijk hebben om rond te komen in de bevraging van 2021.

In het Vlaams Gewest gaat het om 9 % van de gezinnen, terwijl in het Waals Gewest 21 % van de gezinnen aangaf dat ze moeite hebben om rond te komen.

Meer statistische gegevens over de levensstandaard en de bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de website van het BISA (Thema Inkomens en uitgaven van de huishoudens + Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand).