3 499

betalingen aan Brusselse ouders voor corona-ouderschapsverlof in juni 2020

Vanwege de gezondheidsmaatregelen om de Covid-19-crisis in te dijken, werd deze aparte vorm van ouderschapsverlof vanaf 1 mei gecreëerd om de loontrekkende ouders te ondersteunen in de combinatie van werk en de opvang van kinderen.

Bijna 70 % van de Brusselse betalingen waren gericht aan Brusselse vrouwen. De vermindering van de arbeidstijd met 1/5 was veruit het populairst (69 % van de uitgevoerde betalingen tegenover 31 % voor een halftijdse onderbreking).”

Meer cijfers over de kenmerken van de tewerkstelling vindt u op de themapagina “Arbeidsmarkt” van onze website.