216 GWh

elektriciteit werd in 2019 in Brussel uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerd

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt hoofdzakelijk uit twee bronnen:

  • de exploitatie van biomassa (vast, vloeibaar en gasvormig),
  • de installatie van zonnepanelen.

Deze productie is sinds 1990 bijna verdrievoudigd, met een duidelijke stijging vanaf 2013. De stijging wordt met name verklaard door de plaatsing van grote installaties van zonnepanelen door bedrijven.

Raadpleeg het thema "Milieu en Energie" op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.