36 %

van de onderzoekers die in Brussel werken, is een vrouw

In 2017 zijn, in alle sectoren samen, 14 938 personen als onderzoeker aan de slag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
36 % van deze onderzoekers is een vrouw.

De ondervertegenwoordiging van vrouwen is meer uitgesproken bij de bedrijven (28 %) dan bij de universiteiten en hogescholen (41 %) en de openbare onderzoeksinstellingen (45 %).

Onderzoekers zijn specialisten die werken aan de ontwikkeling of creatie van nieuwe kennis. Zij doen aan onderzoek om concepten, theorieën, modellen, technieken, instrumenten, software of werkwijzen te verbeteren of te ontwikkelen.

Zie het subthema "Onderzoek en ontwikkeling" voor meer informatie en statistieken.