340 109

is het aantal vastgestelde overtredingen wegens overdreven snelheid in het Brussels Gewest in 2020

Snelheidsovertredingen zijn nog steeds de vaakst geverbaliseerde verkeersovertredingen. De stijging ten opzichte van 2019 bedraagt bijna 10 %, en dit ondanks een algemene daling van het wegverkeer in 2020 als gevolg van de Covid-19-pandemie.

In vergelijking met 2018 heeft de federale politie in 2020 55 % meer snelheidsovertredingen bestraft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Terwijl snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u in dezelfde periode afnamen, namen snelheidsovertredingen tot 10 km/u toe met meer dan 150 %, van 74 854 in 2018 tot 191 969 in 2020.

Raadpleeg het thema “Verkeersveiligheid” op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.

Bron: Federale Politie, verkeersstatistieken