206

soorten wilde bijen komen in Brussel voor

In 2020, 206 soorten wilde bijen worden geïdentificeerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij het woord bijen denkt iedereen aan de honingbij, die voor haar honing door de mens gedomesticeerd is. Maar wist u dat in België bijna 400 soorten wilde bijen voorkomen? Ze vertonen een buitengewone diversiteit, van grote hommels tot piepkleine solitaire bijen.

De eerste atlas van wilde bijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die in 2020 werd voltooid, noteert 206 wilde bijen in het Gewest. Bijna 40 % wordt beschouwd als in een ongunstige situatie (kwetsbaar of bedreigd) en 60 % in een gunstige situatie (niet bedreigd of uitbreidend).

Het Josaphat-braakland telt 127 soorten, waarvan er 4 nergens anders voorkomen. 

Voor meer informatie: WildBnB - Atlas van de Wilde bijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR).