27 %

van de Brusselaars ontvangt een verhoogde tegemoetkoming om hun kosten voor gezondheidszorg te dekken

Op 1 januari 2020 zal meer dan één op vier inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (27,4 %) hogere terugbetalingen van hun verplichte ziekteverzekering ontvangen. De verhoogde tegemoetkoming geldt voor medische consultaties, ziekenhuisopnames, verzorging of de aankoop van geneesmiddelen.

Ze wordt toegekend aan personen die bepaalde sociale uitkeringen ontvangen (leefloon, uitkering voor gehandicapten, enz.) of van wie het gezinsinkomen onder de vastgestelde drempels ligt.

Daarom is het deel van de bevolking dat de verhoogde tegemoetkoming ontvangt een interessante indicator om het percentage van de bevolking met een laag inkomen te ramen.

Raadpleeg het thema "Bestaansonzekerheid en sociale bijstand" voor meer informatie en statistieken.