1 114

is het aantal fietsers dat in 2020 het slachtoffer is geweest van ongevallen op de openbare weg in het Brussels Gewest

Net als het aantal fietsers op de wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie het thema “Actieve mobiliteit"), neemt ook het aantal fietsers dat het slachtoffer is van een verkeersongeval al enkele jaren toe. Deze stijging bedraagt 15 % tussen 2019 en 2020, en 30 % ten opzichte van 2018.

Het aantal fietsers dat in 2020 het slachtoffer was van ongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2014. In dezelfde periode is het jaarlijkse aantal ernstig gewonde fietsers verdrievoudigd van 15 tot 45.

Raadpleeg het thema “Verkeersveiligheid” op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.


Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), statistieken over de verkeersongevallen