(cc) Pixabay
              

Zes thema's krijgen nieuwe cijfers

NIEUW

  • Onderwijs: in het subthema Schoolbevolking, reorganisatie van de statistiek over het aantal inschrijvingen in het hoger niet-universitair onderwijs, waarin studenten nu worden ingedeeld volgens studierichting.

UPDATES

  • Bevolking: actualisering van de tabellen over huwelijken, echtscheidingen en wettelijke samenwoning met de gegevens van 2022, evenals alle tabellen over de private huishoudens met de cijfers per 1 januari 2023 in het subthema Huishoudens. In Loop van de bevolking: actualisering van de tabellen over de natuurlijke loop, interne migraties en internationale migraties met de statistieken van 2022, en herziening van de resultaten van de jaren 2011 tot 2015 en 2019.
  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: in Fiscale statistiek van de inkomens, toevoeging van de gegevens van 2021 met betrekking tot de belastingaangiften, met de actualisering van Totaal netto belastbaar inkomen en aantal aangiften, Gemiddeld en mediaan inkomen, Welvaartsindex en Totale belasting en componenten. En in het subthema Huishoudbudgetenquête zijn alle tabellen bijgewerkt met de cijfers van het jaar 2022.
  • Gezondheid: in Geboortes, levensverwachting en sterfte zijn de tabellen over het Aantal levend geboren kinderen volgens de leeftijd van de moeder aangevuld met de statistieken voor 2020 en zijn de resultaten voor de periode 2010-2019 herzien. De tabel over de Levensverwachting is dan weer bijgewerkt met de cijfers van het jaar 2022. Bovendien zijn de gegevens per 1 januari 2023 toegevoegd in de tabellen over het Aantal erkende algemene en  psychiatrische ziekenhuizen volgens hun capaciteit in Aanbod van gezondheidszorg, en zijn de resultaten herzien voor de periode 2010-2022.
  • Onderwijs: in Schoolbevolking, actualisering van de samenvatting van de Totale schoolbevolking, alleen voor het hoger onderwijs, evenals tabellen over het Hoger en universitair onderwijs (academiejaren 2020-2021 en 2021-2022).
  • Overheidsfinanciën: herziening van de gegevens voor de periode 2019-2022 van de Niet-financiële overheidsrekeningen (INR) en van de Brutoschuld (INR) in het subthema Geconsolideerde financiën van de overheden.
  • Ruimtelijke ordening en vastgoed: in Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken, actualisering van de tabellen over het Aantal gebouwen, Aantal woningen en Aantal garages, parkings of overdekte standplaatsen met de cijfers per 1 januari 2023.