(cc) Pixabay
              

Twee thema’s uitgebreid en zeven geactualiseerd

NIEUWIGHEDEN

 • Onderzoek en technologie: in het subthema Onderzoek en ontwikkeling werd een nieuwe tabel toegevoegd over de Bruto binnenlandse uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling volgens financieringsbron.
 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: nieuwe statistieken werden gepubliceerd over het Equivalent inkomen na belastingen in het subthema Fiscale statistiek van de inkomens. Het inkomen wordt volgens verschillende variabelen uitgesplitst (leeftijd, geslacht, nationaliteit, type huishouden, positie in het huishouden).
   

UPDATES

Op de website van het BISA
 

 • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: update van Mediaan inkomen na belastingen en Equivalent inkomen na belastingen met de statistieken van 2021 in het subthema Fiscale statistiek van de inkomens.
 • Bestaansonzekerheid en Sociale bijstand: in het subthema Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werden alle tabellen van het subthema geactualiseerd met de gegevens uit 2022.
 • Gezondheid: in het subthema Gezondheidstoestand en medische praktijken werden volgende tabellen geactualiseerd met de gegevens uit 2020 en 2021: Diabetes, kankergevallen, rechthebbenden met een Globaal Medisch Dossier (GMD), patiënten van medische huizen en Dekkingsgraad van de opsporing van borstkanker en baarmoederhalskanker.
 • Onderwijs: in Schoolbevolking en Onderwijsinstellingen werden de statistieken over Volwassenenonderwijs bijgewerkt met de cijfers voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022.
 • Arbeidsmarkt: in het subthema Inkomen uit arbeid werden voor het Gemiddeld bruto uurloon in de privé sector de statistieken voor 2021 toegevoegd, voor de Pensioenen die voor 2023.
 • Onderzoek en technologie: in het subthema Onderzoek en ontwikkeling werden de tabellen over Bruto binnenlandse uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling volgens uitvoeringssector en Tewerkstelling in Onderzoek en Ontwikkeling bijgewerkt met de cijfers voor 2021 en 2022.
 • Milieu en Energie: de statistieken werden bijgewerkt met de gegevens uit 2022 voor de Bodembezetting (percelen en waterdichte oppervlakte) in het subthema Leefmilieu en grondgebied, en het Leidingwater en de Geregistreerde leefmilieudelicten in het subthema Milieu en maatschappij.
   

Op de website van de Wijkmonitoring
 

In het thema Gebouwen en voorzieningen, subthema Kenmerken van de bebouwing, werd het Aandeel ondoordringbare oppervlakken bijgewerkt met de gegevens uit 2022.