(cc) Pixabay
              

Nieuwigheid in Technologie en bijgewerkte cijfers in 7 thema's

NIEUW

  • Onderzoek en technologie: in Technologie zijn nieuwe tabellen over de Index van digitale economie en maatschappij (DESI) toegevoegd.

UPDATES

  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: publicatie van de gegevens van het jaar 2020 voor de statistieken Totaal netto belastbaar inkomen en aantal aangiften, Gemiddeld en mediaan inkomen, Welvaartsindex, Totale belasting en samenstelling van de belasting, Equivalent totaal netto belastbaar inkomen en Equivalent inkomen na belastingen in Fiscale statistiek van de inkomens.
  • Gezondheid: in Aanbod van gezondheidszorg en huisvestingsaanbod voor ouderen, bijwerking van het Aantal ziekenhuizen en aantal bedden in de erkende algemene en psychiatrische ziekenhuizen met de cijfers tot 1 januari 2022.
  • Economie: in het subthema Economische activiteit, bijwerking van de tabellen Invoer en Uitvoer met de statistieken van 2021. In Ondernemingen zijn de gegevens van 2021 nu beschikbaar voor Aantal immigraties en emigraties van ondernemingen, de tabel Verloop van de ondernemingen en Overlevingsgraad van ondernemingen.
  • Overheidsfinanciën: toevoeging van de voorlopige cijfers van 2022 aan Tarieven van de aanvullende belasting op de personenbelasting en op de onroerende voorheffing in Financiën van de Brusselse gemeenten.
  • Ruimtelijke ordening en Vastgoed: in Residentiële en niet-residentiële gebouwenparken, publicatie van de gegevens op 1 januari 2022 voor Aantal gebouwen naar type en naar bouwperiode, Aantal woningen en Aantal garages, parkings of overdekte standplaatsen. In Sociale woningen, update van de tabellen van het Sociale woningbestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de cijfers op 31 december 2021.
  • Milieu en Energie: bijwerking van de tabellen Oppervlaktewater en Oppervlakte van de percelen volgens hun aard in Leefmilieu en grondgebied.
  • Toerisme en Cultuur: in het subthema Cultuur zijn de resultaten van het jaar 2021 toegevoegd voor Aantal bioscopen, bioscoopzalen, plaatsen, vertoningen, bezoekers en bruto-ontvangsten.