(cc) Pixabay
              

Maandelijkse update van de gegevens: nieuwe informatie over Innovatieve ondernemingen, Onderwijspersoneel, Verkeersveiligheid en Toerisme

NIEUW

  • Onderzoek en technologie: in Innovatie zijn nieuwe tabellen toegevoegd over Innovatieve ondernemingen naar product of bedrijfsprocessen, en over samenwerking en overheidssteun voor innovatie-activiteiten.

UPDATE

  • Onderwijs: herziening van de resultaten voor het schooljaar 2019-2020 in de gedetailleerde statistieken over de leerkrachten en de globale statistieken van het Onderwijspersoneel.
  • Onderzoek en technologie: in Onderzoek en ontwikkeling, update van de tabel over de Budgettaire overheidskredieten voor O&O met de gegevens van 2021, en van het Aandeel innovatieve ondernemingen naar grootteklasse met de cijfers van de periode 2016-2018 in Innovatie.
  • Veiligheid: update van de tabellen over verkeersongevallen op de openbare weg en vastgestelde verkeersinbreuken met de statistieken van het jaar 2021 in Verkeersveiligheid.
  • Toerisme en Cultuur: in het subthema Toerisme, volledige update van het algemene overzicht van de cijfers van het toerisme met de gegevens van 2021.