© Unsplash
              

Maandelijkse update: bijgewerkte cijfers voor vijf thema’s

UPDATES

 • Bevolking: toevoeging van de gewestelijke Bevolkingsprojecties 2024-2070.
 • Onderwijs: meerdere updates:
  • in Schoolbevolking zijn er gegevens toegevoegd voor het schooljaar 2022-2023 in de tabellen over het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en in de tabel Hoger beroepsonderwijs HBO5 "Verpleegkunde",
  • in Onderwijsinstellingen  zijn er uitgebreide updates in alle tabellen.
  • in Schoolloopbaan  is het schooljaar 2022-2023 toegevoegd aan de tabellen over Schoolachterstand en Zittenblijven.
 • Arbeidsmarkt: In het subthema Werkloosheid  is het jaar 2023 toegevoegd voor de tabellen over Vergoede werklozen en over de Werkaanbiedingen.
 • Economie: in Economische activiteit zijn de statistieken van de regionale rekeningen Uitvoer en Invoer bijgewerkt. In het subthema Ondernemingen in Demografische bewegingen van de ondernemingen is het aantal faillissementen van ondernemingen bijgewerkt.
 • Toerisme en Cultuur: in het subthema Cultuur  zijn de tabellen over bioscopen voor het jaar 2022 bijgewerkt.