Photo by Lucian Alexe on Unsplash
              

Actualisering van de cijfers voor 6 thema’s

UPDATES

  • Bevolking: in het subthema Huishoudens, publicatie van gegevens per 1 januari 2020 voor Huishoudenspositie naar leeftijd en nationaliteit en cijfers voor het jaar 2019 voor Internationale migraties naar nationaliteitsgroep van de migranten in het subthema Loop van de bevolking.
  • Gezondheid: toevoeging van de gegevens voor 2019 voor Aantal beoefenaars van een gezondheidszorgberoep, paramedisch beroep en geestelijke gezondheidszorgberoep binnen het subthema Aanbod van gezondheidszorg.
  • Arbeidsmarkt: in het subthema Kenmerken van de tewerkstelling werd het Aantal loontrekkenden naar woonplaats, arbeidsregime en geslacht bijgewerkt met de toevoeging van het jaar 2018.
  • Economie: de statistieken over de btw-plichtige ondernemingen (totaal aantal, aantal oprichtingen, aantal stopzettingen) werden bijgewerkt met de toevoeging van het jaar 2019 in het subthema Ondernemingen.
  • Milieu: in Milieu en maatschappij, herziening van de tabel Drinkwaterbevoorrading en bijwerking van de tabel Kwaliteit van het leidingwater alsook van Recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval met de resultaten van 2019.
  • Veiligheid: toevoeging van gegevens voor het jaar 2019 over de Verkeersongevallen op de openbare weg in het subthema Verkeersveiligheid.