(cc) Pixabay
    

Nieuw in de Fiscale statistiek van de inkomens en bijgewerkte cijfers in 3 thema's

NIEUW

  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: publicatie van een nieuwe statistiek over het Gemiddeld equivalent inkomen per inwoner na belasting op gemeentelijk niveau, in Fiscale statistiek van de inkomens.

UPDATE

  • Inkomens en uitgaven van de huishoudens: bijwerking van het Mediaan inkomen na belasting en het Gemiddeld equivalent totaal netto belastbaar inkomen per inwoner met de cijfers voor 2019 in Fiscale statistiek van de inkomens.
  • Bestaansonzekerheid en sociale bijstand: in Andere vormen van sociale bijstand, bijwerking van de tabellen over rechthebbenden op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of op een integratietegemoetkoming (IT) met statistieken voor het jaar 2021.
  • Gezondheid: de 3 subthema's krijgen nieuwe cijfers:
    • In Geboortes, levensverwachting en sterfte, bijwerking van de tabellen over het Aantal levend geboren kinderen volgens de duur van de zwangerschap en het Aantal overlijdens volgens de oorspronkelijke doodsoorzaak of enkele specifieke oorspronkelijke doodsoorzaken met gegevens voor 2018 en/of 2019.
    • In Aanbod van gezondheidszorg en huisvestingsaanbod voor ouderen, bijwerking van het Aantal beoefenaars van een medisch, paramedisch en geestelijk gezondheidszorgberoep en van het Aanbod huisvesting ouderen met de cijfers voor 2021.
    • In Gezondheidstoestand en medische praktijken, toevoeging van statistieken voor 2019 voor patiënten die worden gevolgd voor diabetes of kanker, voor begunstigden van een globaal medisch dossier (GMD), voor degenen die raadplegen in de Medische praktijken, alsook voor de monitoring van de  Dekkingsgraad van de opsporing van borstkanker en van de opsporing van  baarmoederhalskanker.