9 %

van de Brusselse jongeren is een vroegtijdige schoolverlater

In 2021 was 9,1 procent van de Brusselse jongeren een vroegtijdige schoolverlater. Het betreft het percentage jongeren tussen 18 en 24 jaar dat geen diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald en geen enkele vorm van onderwijs of vorming meer volgt. Dit percentage vertoont al jaren een dalende tendens. Tien jaar eerder was het aandeel vroegtijdige schoolverlaters nog dubbel zo hoog.

In het Waals Gewest gaat het over 8,3 % en in het Vlaams Gewest slechts 5,3 %.  Het Brussels Gewest doet het dus minder goed dan in de andere gewesten.

Lees meer over het onderwijs in het Brussels Gewest.