69 %

van de werknemers van Brusselse ondernemingen werkt in een vestiging in Brussel

Een onderneming wordt gezien als een Brusselse onderneming als haar maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd. Niet alle vestigingen en arbeidsplaatsen van een Brusselse  onderneming bevinden zich noodzakelijkerwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Door haar functie als hoofdstad en haar centrale ligging in België is Brussel wel  de vestigingsplaats bij uitstek voor de maatschappelijke zetel van ondernemingen met al dan niet vestigingen verspreid over  het hele land. Dit verklaart waarom bijna 3 op de 10 werkposten van Brusselse ondernemingen zich op 31 december 2019 in de andere twee Belgische gewesten bevonden.

Meer statistieken over de arbeidsmarkt in Brussel zijn te vinden op de themapagina op onze website.