2

toetsingen van de Brusselse overheidsuitgaven en -inkomsten werden in 2023

In 2023 werden twee toetsingen van de uitgaven en inkomsten, ook wel spending reviews genoemd, uitgevoerd over de uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de GGC , in het bijzonder over de thema's kinderbijslag en innovatiebeleid.

De toetsingen zijn diepgaande analyses van de effectiviteit en efficiëntie van de overheidsuitgaven en leiden tot gebudgetteerde hervormingsvoorstellen.

In het kader van het Europees herstelplan en op verzoek van de Europese Commissie heeft het BHG zich ertoe verbonden om elk jaar spending reviews in de begrotingscyclus op te nemen. Dat is een voorwaarde voor de toegang tot financiering in het kader van de Herstel- en veerkrachtfaciliteit voor de Europese Unie (HVF).

Raadpleeg het thema "Overheidsfinanciën" op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.


Bron: Cahier van het BISA nr. 10 "Hoe met succes een spending review uitvoeren?"