51 %

van de gewone inkomsten van de Brusselse gemeenten zijn belastinginkomsten

In 2018 bestonden de gewone inkomsten (exclusief gesubsidieerd onderwijs) van de 19 Brusselse gemeenten voor de helft uit belastinginkomsten (51 %), gevolgd door fondsen en subsidies (38 %), inkomsten uit prestaties (8 %), inkomsten uit schulden (3 %) en andere overdrachten (1 %). 

Raadpleeg het thema 'Overheidsfinanciën' voor meer informatie en statistieken.