1 219 970

inwoners waren in het Brussels Gewest gedomicilieerd op 1 januari 2021

De Covid-19-pandemie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 zwaar getroffen. Ze heeft geleid tot een toename van het aantal overlijdens en tot een afname van de internationale migratiestromen.

Desondanks is de bevolking in de loop van het jaar 2020 licht gestegen. Dankzij deze lichte stijging van de bevolking kon het Gewest zijn ononderbroken demografische groei sinds 1996 voortzetten. Hierdoor is het Gewest nooit zo dichtbevolkt geweest als op 1 januari 2021. 

Voor meer informatie over de evolutie van de bevolking in het Brussels Gewest, raadpleeg Focus van het BISA nr. 46.

Voor meer statistieken over de bevolking van het BHG, raadpleeg het thema Bevolking op de BISA-website.