5 %

van de Brusselse huishoudens kan dit wist-je-datje thuis niet lezen

In 2023 had 95 % van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaande uit minstens één persoon van 16 tot 74 jaar, thuis via eender welk apparaat toegang tot het internet.

Dat betekent dat 5 % van die huishoudens thuis geen internet had – noch via een vast internetabonnement, noch via mobiele data.

Dat stemt overeen met de gegevens voor de andere gewesten in hetzelfde jaar:

  • in Vlaanderen had 95 % van de huishoudens met minstens één 16- tot 74-jarige thuis een internetverbinding;
  • in Wallonië was dat 93 %.

Sinds 2020, het eerste jaar van de COVID19-pandemie, zijn de respectievelijke percentages relatief stabiel.

Deze cijfers vloeien voort uit de ICT-Enquête bij huishoudens van Statbel. Volgens de bevraagden zonder internettoegang thuis vormen voornamelijk de volgende elementen een drempel:

  • de kosten voor de internetverbinding en de nodige apparaten;
  • het gebrek aan digitale vaardigheden.

Mensen die thuis geen internettoegang hebben worden blootgesteld aan de "digitale kloof". Zij kunnen niet, of slechts moeilijk, gebruik maken van verschillende digitale diensten zoals e-commerce of digitale overheidsloketten.

Meer over het gebruik van het internet en andere technologieën in het Brussel Gewest vind je onder "Technologie" op de BISA-website.


Bron: Statbel (ICT-Enquête bij huishoudens)