47 %

minder omzet: de verkoop van de Brusselse drankgelegenheden daalt in 2020

Deze sector omvat cafés, bars, maar ook discotheken en privéclubs. De sterke daling tussen 2019 en 2020 is een rechtstreeks gevolg van de Covid-19-pandemie en van de beperkingen eraan verbonden. Meer specifiek gaat het hier vooral om de verplichte sluiting en de gezondheidsmaatregelen inzake social distancing.

De daling van de omzet van de drankgelegenheden is groter in het Brussels Gewest dan in Vlaanderen en Wallonië, waar ze respectievelijk 40 % en 38 % bedraagt.

Meer statistische gegevens over de economische conjunctuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de themapagina "Economie" van de website van het BISA.


Bron: STATBEL - btw-aangiften, berekeningen BISA