46 %

van de Brusselse vrouwen heeft zich om de drie jaar laten screenen op baarmoederhalskanker

Volgens het Intermutualistisch Agentschap heeft 46 % van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar zich om de drie jaar laten screenen op baarmoederhalskanker in 2017.

Dit percentage is de laatste tien jaar aanzienlijk gedaald. In 2008 bedroeg het dekkingspercentage nog 65 %.

Zie het subthema "Gezondheidstoestand en medische praktijken" voor meer cijfers over kanker.