742 164

groenestroomcertificaten werden in 2021 toegekend in het Brussels Gewest

In 2021 werden 742 164 groenestroomcertificaten toegekend aan houders van een gecertificeerde installatie voor de productie van groene elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • 6 % van de groene certificaten werd toegekend aan particulieren;
  • 10 % van de groene certificaten werd toegekend aan overheidsbedrijven;
  • 84 % van de groene certificaten werd toegekend aan privéondernemingen.

Het systeem van groenestroomcertificaten is een steunmechanisme voor de productie van groene elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gedurende een periode van 10 jaar wordt elk kwartaal een bepaald aantal certificaten toegekend aan de houders van een gecertificeerde installatie, op basis van hun groene elektriciteitsproductie.

Raadpleeg het thema "Milieu en Energie" op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.