22 %

van de geregistreerde misdrijven in Brussel in 2020 omvat inbreuken op de volksgezondheid

Meer dan één op vijf overtredingen die de politie in 2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vastgesteld, betreft inbreuken op de volksgezondheid.

Dit aandeel is groter dan in het Vlaams Gewest (20 %) en in het Waals Gewest (18 %). Het hoog aandeel inbreuken hangt samen met de COVID-19-crisis en de preventiemaatregelen die zijn ingevoerd ter bestrijding van de pandemie (verbod op samenscholingen, verplaatsingen enz.). 

Raadpleeg het subthema "Criminaliteit en politiepersoneel" op de website van het BISA voor meer informatie en statistieken.


Bron: Federale Politie, criminaliteitsstatistieken