20

scholen worden gefinancierd om hun speelplaats te vergroenen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn veel speelplaatsen  sterk verhard en is er een  gebrek aan bomen en natuurlijke ruimten.

"Operatie Re-creatie", een initiatief van Leefmilieu Brussel in samenwerking met Perspective.brussels, beoogt  de vergroening van de speelplaatsen en de aanleg van kwaliteitsvolle speelpleinen.

In 2021 zijn 20 scholen geselecteerd. Elk project bestrijkt een looptijd van 4 jaar en ontvangt steun van het Gewest gedurende het hele proces.

Meer info: Leefmilieu Brussel en Perspective.brussels