2 500

Brusselaars van 65 jaar of ouder werken in loondienst

Volgens de statistieken van de RSZ werken nog 2 500 Brusselse 65-plussers op 31 december 2019 voor hun werkgever, hoewel ze de (algemene) pensioengerechtigde leeftijd bereikt hadden.

Het gaat om 1 267 mannen en 1 233 vrouwen, dus de man-vrouw-verhouding is quasi gelijk.

Het aantal Brusselaars dat na hun 65 blijft doorwerken is de laatste jaren fors toegenomen. Op 31 december 2016 ging het nog slechts om 2 070 loontrekkenden.

Raadpleeg het thema “Arbeidsmarkt” voor meer informatie en statistieken.