3 000

meetpunten werden in Brussel opgezet door het project CurieuzenAir

Van  25 september tot  23 oktober 2021 registreerde dit burgeronderzoek, uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de straten van de deelnemers geregistreerd met behulp van  een meetapparaat aan de gevel.

Deze vele meetpunten hebben geleid tot het opstellen van een zeer gedetailleerde kaart over de luchtkwaliteit in het BHG.

Meer statistieken over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen vind je op de themapagina "Leefmilieu en grondgebied" op de website van het BISA.


Bron: Project CurieuzenAir