103 617

werknemers zijn tussen juni 2020 en juni 2021 met een nieuwe baan gestart in het BHG

Tussen juni 2020 en juni 2021 zijn 103 617 werknemers met een nieuwe baan gestart in een onderneming die gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze werknemers waren voordien tewerkgesteld in een andere onderneming, werkloos, zelfstandig of inactief.

Omgekeerd zijn er in dezelfde periode minder werknemers gestopt met werken in een onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (90 424 werknemers op 30 juni 2021 in vergelijking met het jaar daarvoor).

Deze bewegingen houden geen rekening met de verschuivingen van werknemers binnen eenzelfde onderneming vanuit het Brussels Gewest naar andere gewesten van het land, of omgekeerd.

Zie het thema "Arbeidsmarkt" van de BISA-website voor meer informatie en statistieken, alsook Focus nr. 57 voor een analyse van de dynamiek van de Brusselse loontrekkende tewerkstelling.